Dojang - Regler og Etikette
 • Dojangen skal altid behandles med respekt og værdighed. Når man træder ind i Dojangen eller forlader denne, udviser man respekt for dojangen og nationalflagene ved at bukke i døråbningen.
   
 • Mød op til tiden ifm. træning! Kommer en elev undtagelsesvis for sent til træning, træder eleven stille ind i Dojangen, hilser på instruktøren ved at bukke, hvorefter eleven stiller sig bagerst.
   
 • Eleven er indstillet på at følge instruktørens vejledning og indordner sig den selvdisciplin og moral der udøves i Dojangen.
   
 • Vær opmærksom og stille når der gives instruktion fra instruktøren.
   
 • Forlad ikke dojangen under en træning uden tilladelse fra instruktøren.
   
 • Skal eleven forlade træningen før tid, skal dette meddeles instruktøren inden træningens begyndelse.
   
 • Har eleven skader, eller er der andre forhold, der kan have betydning for afviklingen af træningen, meddeles dette instruktøren før træningens begyndelse.
   
 • En træning startes og sluttes altid med at der hilses på instruktøren ved at bukke. Højest graduerede elev (fløjmanden) sørger for at hilsenen bliver afviklet.
   
 • Dojangen skal altid holdes ren og pæn og må ikke betrædes med udendørs fodtøj i forbindelse med træning.
   
 • Ingen former for smykker, armbånd eller ure må bæres under træningen.
   
 • Negle på tæer og fingre skal være rene og kortklippede, lige som eleven bør optræde velsoigneret i en ren dobog.
   
 • Det er ikke tilladt at bære sko under træningen, med mindre dette skyldes skader eller andre forhold, som på forhånd er godkendt af instruktøren.
   
 • Under træningen bør eleven være fuldt koncentreret og træne energisk og målbevidst.
   
 • Vis altid behørig respekt og hensyn over for dine klubkammerater i dojangen og behandl dem, som du selv gerne vil behandles.