Dojang - Regler og Etikette
 • Når man træder ind i Dojangen eller forlader denne, udviser man respekt for dojangen og nationalflagene ved at bukke i døråbningen. Derefter bukkes for den højest graduerede instruktør.
   
 • Kommer en elev for sent til træning, træder eleven stille ind i Dojangen, hilser på instruktøren ved at bukke, hvorefter eleven afventer at blive kaldt på række.
   
 • Eleven er indstillet på at følge instruktørens vejledning og indordner sig den strenge selvdisciplin der udøves i Dojangen.
   
 • Skal eleven forlade træningen før tid, skal dette meddeles instruktørens inden træningens begyndelse.
   
 • Har eleven skader, eller er der andre forhold, der kan have betydning for afviklingen af træningen, meddeles dette instruktøren før træningens begyndelse.
   
 • En træning startes og sluttes altid med at der hilses på instruktøren ved at bukke. Højest graduerede elev (fløjmanden) sørger for at hilsnen bliver afviklet.
   
 • Dojangen skal altid holdes ren og pæn og må ikke betrædes med udendørs fodtøj.
   
 • Ingen former for smykker, armbånd eller ure må bæres under træningen.
   
 • Negle på tæer og fingre skal være rene og kortklippede, lige som eleven bør optræde velsoigneret i en ren dobog.
   
 • Det er ikke tilladt at bære sko under træningen, med mindre dette skyldes skader eller andre forhold, som på forhånd er godkendt af instruktøren.
   
 • Under træningen bør eleven være fuldt koncentreret og give sig 100 procent.