Værdigrundlaget for Østerbro Taekwondo Klub 

Østerbro Taekwondo klub har det koreanske navn Sun Jin Sae Sim. Klubben har til formål at udbrede og udvikle Taekwondo som både kampkunst og sport.

Klubbens koreanske navn oversættes Sun Jin = Altid fremad. Sae Sim = Rent hjerte. Altså ”Altid fremad med rent hjerte”. Denne sætning danner også baggrund for klubbens mål i hverdagens træning og samværet mennesker imellem.

Vi skal og vil gerne være dem, der altid går fremad og er i konstant udvikling, både fysisk og mentalt. Taekwondo bygger på nogle meget gamle teknikker og traditioner, men vi kan fortsat udvikle nye relevante og effektive træningsmetoder til at forbedre os selv og gøre træningen udfordrende.

Vi skal altid arbejde på at forbedre vores teknikker og kunnen og hele tiden søge nye udfordringer i træningen. Vi skal i træningen altid presse os selv til det yderste og lidt til, for kun på den måde, opdager vi vores egentlige kapacitet. Denne opdagelse vil give selvtillid og lyst til at kaste sig ud i yderligere udfordringer.

Vi går fremad med kvalitet, intensitet og effektivitet som vores fysiske ledetråde, men vi er altid bevidste om, at vores fremadstræben altid skal være med ”rent hjerte”. Ydmyghed, høflighed, selvdisciplin og gensidig respekt er bærende værdier i Østerbro Taekwondo Klub. Med næstekærlighed som hovedbudskab skal vi altid forsøge at hjælpe andre og give vores eget liv værdi. At have det godt med sig selv hænger uløseligt sammen med, at man har det godt med andre mennesker, bl.a. ved at optræde loyalt og respektfuldt.

Vi vil altid stræbe efter at blive bedre mennesker. Kun de færreste eller måske slet ingen, opnår at blive perfekte mennesker, hvorfor den stræben aldrig er slut. Det kræver psykisk og socialt overskud at hjælpe andre, og det kræver selvindsigt, empati og selvtillid at turde træde frem, vise vejen og hjælpe. Selvtillid er nødvendigt, hvis vi skal turde at kaste os ud i ukendte situationer og områder, om det er til træning, i kærlighed eller i en jobsituation. Denne selvtillid kan opnås ved hård træning, ved at man opnår fremskridt og succes i sin egen udvikling. Hård træning giver fysisk udholdenhed som igen giver mentalt overskud. Mentalt overskud fordi man kender sine begrænsninger og fordi man gennem succes i træningen har fået forstærket sin selvtillid og gennem succes i samværet med sine klubkammerater/medmennesker har fået mere selvværd.

Udbyttet af Taekwondo-træningen fremkommer altså i sameksistensen mellem den hårde fysiske grænseoverskridende træning i dojangen og den gensidige respekt der fordres mellem elev og instruktør samt eleverne indbyrdes. Træningen fortsætter dog også uden for dojangen, hvor vi konstant præger hinanden med vores opførsel, som altid bør være i overensstemmelse med grundværdierne i klubben: Selvdisciplin, høflighed, ydmyghed og gensidig respekt.

Det kræver selvdisciplin at dyrke kampsport, da det ikke må misbruges, og det kræver megen træning og vedholdenhed at mestre Taekwondo`ens mange aspekter. Akkurat som det kræver selvdisciplin at kunne fungere socialt og vise hensyn over for andre. Med høflighed og ydmyghed opnår man den bedste kommunikation og mennesker åbner sig over for hinanden. Grænser nedbrydes og harmoni skabes. Respekt for vores medmennesker, dyr og naturen er helt basale krav for at vi kan leve i harmoni med alle tre dele.

I Østerbro Taekwondo Klub er det den stærke, der hjælper den svage. Den højere graduerede hjælper den lavere graduerede, den gode kæmper hjælper og passer på den mindre gode kæmper, den psykisk stærke hjælper den psykisk svage osv. Denne livsfilosofi skal vi dog ikke kun fordre i klubregi, men blandt alle mennesker omkring os, for på den måde at gøre verden et bedre sted at leve.